Home PUBLIKACE
Publications 2007

 

ROK 2007

Realizace, výstupy a přidané hodnoty projektu OE240

Dále si dovolujeme upozornit na tuzemské i zahraniční prezentace výsledků řešení projektu, jak z přípravné fáze projektu v roce 2006, tak v roce 2007, jež jsou uvedeny v systému RIV.

 

Práce publikované v souvislosti s řešeným projektem v roce 2007

Publikované příspěvky tuzemské a posterové prezentace v roce 2007

Pařílková, J. 2007. Electrical impedance spectrometry and the Z-meter 2 device. EUREKA 2007 - 3rd working session. 8.11. - 9.11.2007, Brno, ISBN 978-80-214-3500-1, p. 20 – 25, en.

Pařílková, J. 2007. Informace k projektu E!3838. Vodní toky 2007. Konference s mezinárodní účastí. 20.11.2007, Hradec Králové, ISBN 978-80-87154-03-8, p. 177 – 181, cz.

Pařílková, J.; Procházka, L., 2007. Introductory Word. EUREKA 2007 - 3rd working session. 8.11. - 9.11.2007, Brno, ISBN 978-80-214-3500-1, p. 7, en.

Pařílková, J.; Procházka, L., 2007. Target of the E!3838 Project. EUREKA 2007
- 3rd working session. 8.11.
- 9.11.2007, Brno, ISBN 978-80-214-3500-1, p. 12 – 15, en.

Pařílková, J., Veselý, J., ZACHOVAL, Z. 2007. Modernizace a rozšíření laboratorních úloh v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb. Vodní toky 2007. Konference s mezinárodní účastí. 20.11.2007, Hradec Králové, ISBN 978-80-87154-03-8,
p. 171 – 176, cz.

Pařílková, J., Veselý, J., ZACHOVAL, Z. 2007. EIS in action – practical using in the year 2006. 21st Symposium on Anemometry. Konference s mezinárodní účastí. 29.5. - 30.5.2007, Litice, ISBN 978-80-87117-01-9, p. 137 – 142, cz.

Pařílková, J.; Veselý, J.; Zachoval, Z. 2007. Temperature scalar field monitoring method. EUREKA 2007 - 3rd working session. 8.11. - 9.11.2007, Brno, ISBN 978-80-214-3500-1, p. 16 – 19, en.

Pařílková, J., Veselý, J., ZACHOVAL, Z. 2007. Informace k vybraným úlohám řešeným v roce 2006. Symposium hydrotechniků. 14.5. - 15.5.2007, Praha, ISBN 978-80-01-03681-5, p. 119 – 122, cz.

Pařílková, J.; Veselý, J.; Zachoval, Z.; Pařílek, L.; Gardavská, Z.; Šafář, R. 2007. Localities in view. EUREKA 2007 - 3rd working session. 8.11. - 9.11.2007, Brno,
ISBN 978-80-214-3500-1, p. 55 – 60, en.

Pařílková, J.; Šulc, J.; Veselý, J.; Zachoval, Z., 2007. Laboratory of Water Management Research Department of Water Structures. EUREKA 2007 - 3rd working session. 8.11. - 9.11.2007, Brno, ISBN 978-80-214-3500-1, p. 68 – 74, en.

Pařílková, J.; Miracapillo Jauslin, C. 2007. Preliminary tests at two sites in Basel. EUREKA 2007 - 3rd working session. 8.11. - 9.11.2007, Brno, ISBN 978-80-214-3500-1,
p. 32 – 40, en.

 

Dosud nepublikované příspěvky tuzemské v roce 2007

Z redakčních důvodů dosud nebyl vydán sborník z konference „Říční krajina – 5. pracovní setkání“, která se konala dne 17.10.2007 v Olomouci. V něm publikované příspěvky:

Pařílková, J., Veselý, J. 2007. Obnovitelné zdroje energie a obnovitelnost krajiny.

Pařílková, J., Veselý, J. 2007. Projekty Evropské unie napomáhají vzdělávání i praxi

Pařílková, J., Veselý, J., ZACHOVAL, Z. 2007. Studijní texty k laboratorním úlohám. Studijní text do laboratorních cvičení, 5.1.2007 Brno, p. 1 – 74, součástí je úloha EIS v počtu stran 8.

 

Publikované příspěvky zahraniční (Slovensko)

Pařílková, J. 2007. Elektrická impedanční spektroskopie pro vodohospodářské účely. Sedimenty vodných tokov a nádrží. Konference s mezinárodní účastí. 16.5. - 17.5.2007, Bratislava, Slovenská republika, ISBN 978-80-89062-51-5, p. 187 - 192.

Pařílková, J. 2007. Zkušenosti z monitorování úrovně sedimentů v odkalovací nádrži. Sedimenty vodných tokov a nádrží. Konference s mezinárodní účastí. 16.5. - 17.5.2007, Bratislava, Slovenská republika, ISBN 978-80-89062-51-5, p. 30 - 40.

Pařílková, J., Veselý, J., ZACHOVAL, Z. 2007. Monitorování říčního dna a břehů. Sedimenty vodných tokov a nádrží. Konference s mezinárodní účastí. 16.5. - 17.5.2007, Bratislava, Slovenská republika, ISBN 978-80-89062-51-5, p. 182 - 186.

Pařílková, J., Veselý, J., ZACHOVAL, Z. 2007. Obnovitelné zdroje. Sedimenty vodných tokov a nádrží. Konference s mezinárodní účastí. 16.5. - 17.5.2007, Bratislava, Slovenská republika, ISBN 978-80-89062-51-5, p. 193 - 197.

 

Nepublikované přednášky

Pařílková, J. 2007. Proudění vody. Prezentace metody elektrické impedanční spektrometrie na seminářiHydraulika, hydrodynamika a vodohospodářská praxe.“uspořádaného pro firmu Hobas CZ spol. s r.o., 15.5.2007, LVV ÚVST FAST VUT v Brně, CH, p. 1 - 65, cz.

Pařílková, J. 2007. The method of electrical impedance spectrometry. Vyžádané přednášky a prezentace metody elektrické impedanční spektrometrie na FHNW Basel, 31.5.2007, Basel, CH, p. 1 - 55, en.

Pařílková, J. 2007. The probes of Z-meter system. Vyžádané prezentace metody elektrické impedanční spektrometrie na BBL Basel, 30.5.2007, Basel, CH, p. 1 - 55, en.

Pařílková, J. 2007. MVE Štětí - zkoušky hydraulických poměrů na modelu díla
v měřítku 1:50. P
rezentace metody elektrické impedanční spektrometrie na konferenci „Inteligent Energy“, 14.6.2007, FAST VUT v Brně, p. 1 - 15, cz.

Pařílková, J., Veselý, J. 2007. Tabelární a grafické vyhodnocení vývoje kalů
v usazovací nádrži.
Přednáška na workshopu „Měření kalů Želivka“. Organizátor Šimoník Z., ved. OTD a GIS. 25.6.2007, VD Želivka – odkalovací nádrž Rýzmburk, p 1 - 42.

Pařílková, J. 2007. Projekt E!3838 programu Eureka. Prezentace projektu na konferenci „Křižovatka tří moří“. 29.11.2007, FAST VUT v Brně, p. 1 - 53.

Veselý, J., Pařílková, J. 2007. Die Methode EIS. Vyžádané přednášky a prezentace metody elektrické impedanční spektrometrie na FHNW Basel, 31.5.2007, Basel, CH,
p. 1 - 19, de.

 

Prezentování výsledků projektu na setkáních se zástupci zahraničních universit a pracovišť

15.5.2007- Alfred Bühler, A.B.M.- Bühler GmbH, Űberlingen am Bodensee, Německo,

17.5.2007 – Prof. Francesco Valli – Luzern, Švýcarsko (spolupráce v rámci projektu Sokrates/Erasmus – upřesněna náplň praktických cvičení studentů v termínu 08/2007),

10.7.2007 – Ing. Martin Mikita, Ph.D., GEOtest Bratislava, s.r.o., STU Bratislava
- Doc. Ing. L’udovít Možiešik, Ph.D.,

13.11.2007 – Prof. Ahmed Khaddour, Sýrie,

9.11.2007 – Dr.-Ing. Cinzia Miracapillo Jauslin, FHNW, Basel Švýcarsko,
Ing. Maria Clementina Caputo, IRSA-CNR Bari, Italy,

26.11.2007 – Ing. Yveta Velísková, PhD., Ing. Renáta Dulovičová, Ústav hydrologie SAV Bratislava, Slovensko.

 

Prezentování výsledků projektu ve výuce studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu

Akce a výstupy v roce 2007 v souvislosti s řešením projektu

Řešiteli projektu byly v průběhu roku 2007 uspořádány následující akce:

3.5. - 4.5.2007 2nd working session,

15.5.2007 seminář pro praxi – „Hydraulika, hydrodynamika a vodohospodářská praxe“,

30.5. – 1.6.2007 demonstrační měření na lokalitách v Baselu,

14.6.2007 spolupořadatel konference „Inteligent Energy“,

7.9. – 8.9.2007 3rd working session.

 


 

Poslední aktualizace Úterý, 03 Březen 2009 19:56
 

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.