Home PUBLIKACE
Publications 2008

 

 

ROK 2008

Realizace, výstupy a přidané hodnoty projektu OE240

V uvedené kapitole si dovolujeme upozornit na tuzemské i zahraniční prezentace výsledků řešení projektu realizované v roce 2008, jež jsou i nejsou uvedeny v systému RIV. Výstupy: 1 poster, 1 Manuál Z-meter 2A, 1 sborník prací z řešení projektu s názvem „EUREKA 2008-4th working session, Schedule and Proceedings“, 2 přístroje Z-metr2A včetně integrovaných jednotek dálkového přenosu dat a 5 uživatelských programů Z-Scan v2.0 a 1 programu pro hradlové pole a záznamovou jednotku.

Výsledky řešení projektu byly uvedeny 18 příspěvky na tuzemských konferencích, 7 příspěvky na zahraničních konferencích, byl podán (uvedeno v systému RIV) 1 příspěvek do australského impaktovaného časopisu „Marine and Freshwater Research“, který však nebyl z důvodu přílišné specializace přijat ke zveřejnění. Dále byl měřicí systém představen formou stánku na konferenci ve Štrbském Plese, 5 zahraničními a tuzemskými prezentacemi a 10 vystoupeními na pracovištích universit a podniků.

 

Práce publikované v souvislosti s řešeným projektem v roce 2008

Publikované příspěvky tuzemské a posterové prezentace v roce 2008

Pařílková, J. 2008. Monitorování hráze vodní nádrže metodou EIS. XXXI přehradní dny. Konference s mezinárodní účastí. 10.6. – 12.6.2008, Brno, ISBN 978-80-02-02017-2, p. 25 – 30, cz.

Pařílková, J., Miracapillo, C. 2008. Zkušenosti a výsledky prvního roku řešení mezinárodního projektu E!3838. Vodní toky 2008. Konference s mezinárodní účastí. 25.11. – 26.11.2008, Hradec Králové, ISBN 978-80-87154-29-8, p. 108 – 113, cz.

Pařílková, J., Miracapillo, C. 2008. Elektrická impedanční spektrometrie. Mokřady a voda v krajině. Konference s mezinárodní účastí. 18.6. – 19.6.2008, Třeboň, ISBN 978-80-254-2329-5, p. 42 – 48, cz.

Pařílková, J.; Pařílek, L., 2008. Monitoring of the Earth Dam of a Water Reservoir by the Method of Electrical Impedance Spectrometry. EUREKA 2008 - 4th working session. 18.9. - 19.9.2008, Brno, ISBN 978-80-214-3687-9, p. 21 – 31, en.

Pařílková, J., pařílek, l., Veselý, J., Gardavská, z., šafář, r., kšáda, p., 2008. Monitoring of the River Bottom Morphology by the Method of Electrical Impedance Spectrometry in Laboratory Conditions. EUREKA 2008 - 4th working session. 18.9. - 19.9.2008, Brno, ISBN 978-80-214-3687-9, p. 32 – 40, en.

Pařílková, J., pařílek, l., Veselý, J., Zachoval, z., Pavlík, J., Procházka, L., 2008. Elektrická impedanční spektrometrie (EIS) pro vodohospodářské účely. Mokřady a voda
v krajině.
Konference s mezinárodní účastí. 18.6. – 19.6.2008, Třeboň, ISBN 978-80-254-2329-5, p. 49 – 52, cz.

Pařílková, J.; Procházka, L., 2008. Tasks of the Project E!3838 in 2008. EUREKA 2008
- 4th working session. 18.9.
- 19.9.2008, Brno, ISBN 978-80-214-3687-9, p. 10 – 12, en.

Pařílková, J.; Stoklásek, r., 2008. The principle of Digital Measurement of Impedance by a Z-meter 2A Device. EUREKA 2008 - 4th working session. 18.9. - 19.9.2008, Brno, ISBN 978-80-214-3687-9, p. 59 – 64, en.

Pařílková, J., Veselý, J., 2008. Selected Information to the 110th Anniversary of the Establishment of Brno University of Technology (VUT) and to the 95th Anniversary of the Laboratory Water Management Research of the Department of Water Structures at the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology. EUREKA 2008 - 4th working session. 18.9. - 19.9.2008, Brno, ISBN 978-80-214-3687-9, p. 17 – 20, en.

Pařílková, J., Veselý, J., 2008. Studium, vzdělávání, informace a profilace člověka. Mokřady a voda v krajině. Konference s mezinárodní účastí. 18.6. – 19.6.2008, Třeboň, ISBN 978-80-254-2329-5, p. 53 – 57, cz.

Pařílková, J., Veselý, J., 2008. Řešíme i projekty EU. Ekosystémové služby říční nivy. Konference s mezinárodní účastí. 28.4. – 29.4.2008, Třeboň, ISBN 978-80-254-1834-5, p. 163 – 164, cz.

Pařílková, J., Veselý, J., 2008. Prezentace fyzikálního modelování. Ekosystémové služby říční nivy. Konference s mezinárodní účastí. 28.4. – 29.4.2008, Třeboň, ISBN 978-80-254-1834-5, p. 160 – 162, cz.

Pařílková, J.; Veselý, J.; Zachoval, Z. 2008. Physical modeling in Water Management. Mokřady a voda v krajině. Konference s mezinárodní účastí. 18.6. – 19.6.2008, Třeboň, ISBN 978-80-254-2329-5, p. 58 – 61, en.

Pařílková, J., Veselý, J., ZACHOVAL, Z. 2008. Řešíme projekty EU. XXXI přehradní dny. Konference s mezinárodní účastí. 10.6. – 12.6.2008, Brno, ISBN 978-80-02-02017-2, p. 179 – 182, cz.

Pařílková, J., Šulc, j., Veselý, J., ZACHOVAL, Z. 2008. Rybí přechody a jejich experimentální hodnocení z hydraulického hlediska. 22nd Symposium on Anemometry. Konference s mezinárodní účastí. 3.6. – 4.6.2008, Ráj-Litice, ISBN 978-80-87117-04-0, p. 68 – 73, cz.

Pařílková, J., Veselý, J. Zachoval, Z., Gardavská, Z., Pavlík, J., 2008. Elektrická impedanční spektrometrie – připravované aplikace ve vodohospodářské praxi. 22nd Symposium on Anemometry. Konference s mezinárodní účastí. 3.6. – 4.6.2008, Ráj-Litice, ISBN 978-80-87117-04-0, p. 62 – 67, cz.

Pařílková, J., Veselý, J. Zachoval, Z., 2008. Experimenty a řešení - informace
k tématům zpracovaným v roce 2007.
Sympózium hydrotechnikov, 12.-13.05.2008, Račkova dolina, ISBN 978-80-227-2897-3, p. 197 – 206, cz.

Veselý, J., Pařílková, J., ZACHOVAL, Z. 2008. Poznatky z fyzikálního výsekového modelu bezpečnostního přelivu poldru Žichlínek na Moravské Sázavě. XXXI přehradní dny. Konference s mezinárodní účastí. 10.6. – 12.6.2008, Brno, ISBN 978-80-02-02017-2, p. 103 – 108, cz.

 

Tuzemské příspěvky z roku 2007 publikované v roce 2008

Z redakčních důvodů byl sborník z konference „Říční krajina – 5. pracovní setkání“, která se konala dne 17.10.2007 v Olomouci vydán v roce 2008. V něm publikované příspěvky jsou

Pařílková, J., Veselý, J. 2007. Obnovitelné zdroje energie a obnovitelnost krajiny.

Pařílková, J., Veselý, J. 2007. Projekty Evropské unie napomáhají vzdělávání i praxi

Pařílková, J., Veselý, J., ZACHOVAL, Z. 2007. Studijní texty k laboratorním úlohám. Studijní text do laboratorních cvičení, 5.1.2007 Brno, p. 1 – 74, součástí je úloha EIS v počtu stran 8.

 

Publikované příspěvky zahraniční (Slovensko)

Gardavská, Z., 2008. Posouzení vztahu mezi úhrny srážek a hladinou podzemní vody. Sympózium hydrotechnikov, 12.-13.05.2008, Račkova dolina, ISBN 978-80-227-2897-3, p. 65 – 88, cz.

Pařílková, J. 2008. Elektrická impedanční spektroskopie pro vodohospodářské účely. Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutin. Mezinárodná konferencia. 23.4. – 25.4.2008, Žilina - Terchová, Slovenská republika, ISBN 978-80-8070-825-2, p. 349 – 354, cz.

Pařílková, J. 2008. Monitorování morfologie dna toků a nádrží užitím metody elektrické impedanční spektrometrie. Kaly a odpady 2008. Mezinárodná konferencia. 12.3. – 14.3.2008, Bratislava, Slovenská republika, ISBN 978-80-89088-62-1, p. 197 – 204, cz.

Pařílková, J., Veselý, J., Procházka, L. 2008. Electrical Impedance Spectrometry and Ground Morphology of Sewage Storage Basin Monitoring. Celosvětová konference IASWS2008. 17.2. – 22.2.2008, Esperance, Austrálie, IASWS2008 Book of Abstracts. p. 26, en.

Pařílková, J., Veselý, J., ZACHOVAL, Z. 2008. Výsledky monitorování metodou EIS a perspektivy dalšího uplatnění ve vodním hospodářství. Mezinárodná konferencia 70 rokov SvF STU. 4.12 - 5.12.2008, Bratislava, Slovenská republika, ISBN 978-80-227-2979-6, p. 49 – 66, cz.

Pařílková, J., ZACHOVAL, Z., Veselý, J., Gardavská, Z., Šafář, R., Picka, D., 2008. Řešíme i projekty evropské unie - ESF a EUREKA. Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutin. Mezinárodná konferencia. 23.4. – 25.4.2008, Žilina - Terchová, Slovenská republika, ISBN 978-80-8070-825-2, p. 355 – 360, cz.

Srna, J., Šafář, R., Picka, D., 2008. Praktické využití výpočtu proudění podzemní vody pro posouzení PPO v Chocni. Sympózium hydrotechnikov, 12.-13.05.2008, Račkova dolina, ISBN 978-80-227-2897-3, p. 187 – 196, cz.

Nepřijatý příspěvek do časopisu s IF

Pařílková, J., 2008. Monitoring of the morphology of the bottom of streams and reservoirs by applying the method of electrical impedance spectrometry. Marine and Freshwater Research.

 

Nepublikované přednášky

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., 2008. Studium, vzdělávání, informace a profilace člověka. Mokřady a voda v krajině. Brno, VUT v Brně. 2008. p. 1 - 36. ISBN 978-80-254-2329-5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C., 2008. Elektrická impedanční spektrometrie (EIS). Mokřady a voda v krajině. Brno, VUT v Brně. 2008. p. 1 - 41. ISBN 978-80-254-2329-5.

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PROCHÁZKA, L., 2008. Electrical Impedance Spectrometry and Monitoring of Bottom Morphology of a Sewage Storage Basin. IASWS- 11th International Symposium on the Interactions Between Sediments and Water. Esperance, Austrálie, IASWS. 2008. p. 26 - 61.

Pařílková, J., 2008. Brno University of Technology and the EUREKA programe. Vyžádaná prezentace metody elektrické impedanční spektrometrie na IRSA-CNR Bari, 28.10.2008, Bari, IT, p. 1 - 55, en.

Veselý, J., Pařílková, J. 2008. Physikalishe Modelierung. Vyžádaná přednáška
a prezentace na TU Luzern
, 12.11.2008, Luzern, CH, p. 1 - 23, de.

Dále byly cíle projektu E!3838 programu EUREKA propagovány na semináři „Polní geotechnické metody 2008“ v Ústí nad Labem 4. – 5. září 2008, Ing. Jiří Pavlík, CSc.

 

Prezentování výsledků projektu na setkáních se zástupci zahraničních universit a pracovišť

17.5.2008 – Prof. Francesco Valli – Luzern, Švýcarsko (spolupráce v rámci projektu Sokrates/Erasmus – upřesněna náplň praktických cvičení studentů v termínu 07/2008),

21.5.2008 – Ing. Martin Mikita, Ph.D., GEOtest Bratislava, s.r.o., Ing. Lubica Baranovičová, RNDr. Martin Výboch (Z-metr, spndy a lokalita),

26. – 30. 5.2008 – dr.ir. Bjorn Van de Walle, B,

3. -4. 6.2008 – Dr. Marco Castillo  applications Engineer, UK

18. – 19.9.2008 - Dr.-Ing. Cinzia Miracapillo Jauslin, FHNW, Basel Švýcarsko,
Ing. Maria Clementina Caputo, Ing. Francezco De Benedictis, IRSA-CNR Bari, Italy, Ing. Nick Polydorides, Ph.D., Kypr,

14. - 15.10.200 – Doc. Ing. M. Hutňan (STU Bratislava), SK

20. – 21.10.2008 – dr. Inž Stanislav Kostecki, Politechnika Wroclawska, PL,

7.11.2008 – Ing. Manfred Fass, Stadtgemeinde, Laa an der Thaya, A,

28.11.2008 – Ing. František Hulík, Ph.D., Doc. Ing. Radomil Květoň, Ph.D.,

5.12.2008 – Ing. Yveta Velísková, PhD., Ing. Renáta Dulovičová, Ústav hydrologie SAV Bratislava, Slovensko.

28.12.2008 – Dr.-Ing. Cinzia Miracapillo Jauslin, Dr. Dipl. Ing. Conrad Jauslin, FHNW Basel, CH,

 

 

Poslední aktualizace Úterý, 03 Březen 2009 19:53
 

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.